Arquivos da Tag: asamblea

Metodoloxía asamblearia

1. Lectura e aprobación da orde do día

2. Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior

a) Lectura da acta sintetizada da asemblea anterior

b) Aprobación, se procede, por maioría simple

3. Informe das comisións

a) Informe do traballo realizado por cada unha das comisións por quendas

I. A asemblea non pode facer preguntas ás comisións durante a lectura do informe. Rogos, dúbidas e correccións plantexaránse no turno de propostas. (Ver punto 5 b)

4. Orde do día

a) Exposición das propostas, por orde, realizadas na asemblea de debate

b) Aprobación da proposta, se procede

I. Breve explicaicón da proposta e enumeración concisa das posibilidades de voto

II. Aprobación, se procede, por consenso

1. Se non hai consenso pasará a ser debatida de novo na asemblea de debate

5. Novas propostas e preguntas

a) Novas propostas

I. Intervención da asemblea por quendas moderadas sen debate

II. Inclusión na orde do día seguinte

III. As propostas recibidas por correo electrónico leranse coma novas propostas

IV. Todas as novas propostas pasarán á asemblea de debate

b) Preguntas

I. A asemblea plantexará preguntas ou dúbidas sobre calquera das comisións e estas tratarán de resolvelas

6. Peche da acta da AsembleaASEMBLEA XERAL

A Asemblea xeral é unha ferramenta de AcampadaOurense para avanzar por consenso cara uns obxectivos plantexados polos grupos de debate / traballo.
Continuar lendo

Consellos para a asemblea

CONSELLOS

 

• Animar a que todas e todos expresen os seus puntos de vista.

• Cortar polo sano as discusións reiteradas entre dous individuos, a monopolización da palabra e a repetición de argumentos.

• Expoñer no momento oportuno cáles son as normas e os procedementos a seguir polo grupo.

• Solicitar que cada persoa fale por sí mesma.

• Buscar os puntos de acordo, enumeralos e devolvelos ó grupo. Sintetizar.

• Estar pendente do tiempo que queda e facelo saber ós demáis. Se queda pouco, limitar as intervencións.
Continuar lendo