Informacion y horarios

Asemblea popular xeral os xoves ás 20:00h.

Lugar: Praza Maior de Ourense

Toda a cidadanía está invitada a colaborar e asistir ás actividades e charlas.

Utilizando a metodoloxía asemblearia que se encontra no blog, a asemblea debate e traballa con propostas a nivel local, autonómico e estatal.

A Asemblea Aberta Ourense está en contacto directo con outras asembleas en cidades e vilas de toda España e parte de Portugal, coas cales se coordina para levar a cabo as propostas e accións que perseguen incidir nos obxectivos básicos do movemento.

Podes consultar as actas das asambleas aqui

Os comunicados oficiais publicanse aqui

Podes consultar informacion de comisions e grupos de traballo aqui

———————————————————–

Asamblea popular general los jueves a las 20:00h.

Lugar: Plaza Mayor de Ourense

Toda la ciudadanía está invitada a colaborar y asistir a las actividades y charlas.

Utilizando la metodología asamblearia que se encuentra en el blog, la asamblea debate y trabaja con propuestas a nivel local, autonómico y estatal.

La Asamblea Abierta Ourense está en contacto directo con otras asambleas ciudadanas de ciudades y villas de toda España y parte de Portugal, con las cuales se coordina para llevar a cabo las propuestas y acciones que persiguen incidir en los objetivos básicos del movimiento.

Puedes consultar las actas de las asambleas aqui

Los comunicados oficiales se publican aqui

Puedes consultar informacion de comisions e grupos de traballo aqui