Arquivos da categoria: Sin categoría

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

Reunidos en el Trampitan Celine, Idoia, Maite, Xulio,  Roberto, Diego, y Mario, a las 20:40 hrs se abre la asamble y se abordan los siguientes puntos:
  • Ateneo: Roberto informa que su enlace en el Ateneo ha quedado con otra persona para realizar una un resumen de la vida e historia de esta entidad. Además informa que por disposición del Concello, no se podrá utilizar el espacio que hasta entonces ocupaba el ateneo más que para temas culturales.
  • V Foro Social Galego FORO GALEGO:  Asistentes: Diego, Roberto y Esther.

Manifesto Lumes Nunca Mais

 

MANIFESTO

Plataforma Cidadá en Defensa do Monte Galego

 

Praza Maior da cidade de Ourense

22 de outubro de 2011

 

Boa tarde a todos e a todas. Benvidas á praza do pobo, moitas grazas por darlle voz a quen nunca se queixa, a quen maltratamos, a quen estragamos…hoxe, grazas a todos e todas os que estamos aquí, os nosos montes recuperan un chisco de dignidade.

Estamos tristes, moi tristes e doídos polo acontecido estes días nos nosos montes, tristes pola situación anacrónica, pola deixadez por parte dos gobernantes, pola falla de reacción, pola ocultación manifesta da realidade mediante mentiras e enganos por parte do actual Goberno da Xunta de Galicia. Pero non é unha tristura de derrota se non de rabia, de impotencia e de atopar solucións.

Por dignidade e como reacción diante da destrución dunha boa parte do patrimonio natural de Galicia, creamos esta Plataforma cidadá en Defensa do Monte Galego, e por iso vos chámamos a participar hoxe neste acto de desagravio cos nosos ecosistemas forestais.

As perdas económicas, ecolóxicas e sociais que os lumes producen nos nosos montes fai que nos INDIGNEMOS. Esta indignación debe producir unha REACCIÓN, reacción que unha vez máis non se produciu por parte dos responsabeis da política forestal do País. O Presidente da Xunta de Galicia ausente, de excursión en Sudamérica recollendo votos e facendo grandilocuentes declaracións de boas intencións, oxalá aplicara co Goberno que preside o que predica “Hace falta un Gobierno que gestione la verdad, diga la verdad y gestione la realidad…” O Delegado-Supremo  da Xunta de Galicia en Ourense no Bernabeu vendo un partido da “Champions League”, o Presidente da Deputación “nin arre, nin xo” en silencio, nin vai, nin se espera. A maioría dos alcaldes dos concellos onde se calcinaron centos de hectáreas, ninguén os viu polas aldeas afectadas, de vacacións ou fóra de onde tiñan que estar. Con deixadez manifesta das súas obrigas, demostración máis dunha total falla de ética e de principios morais básicos que todo servidor público ten que poñer en práctica.

A INDIGNACIÓN fixo que se creara a Plataforma Cidadá en Defensa do Monte Galego e  que tomaramos a decisión de convocarvos en Ourense a manifestarnos contra a desfeita que os incendios forestais están producindo nos nosos montes e nos nosos ecosistemas.

Serra do Xurés, Serra de Queixa, Montes do Invernadeiro, Manzaneda, Ribeira Sacra, O Faro de Avión, Serra Martiñá, Serra de Pena Monteagudo, O Castro Leboreiro, Serra de Meda, Aguioncha-Pena Loba, Serra da Enciña e a Lastra, Pena Corneira, Penedos da Raiña Loba, O Couto Mixto, Val de Salas, Veigas de Castelaus e Vila, Montes da Peroxa, A Limia, Monte Grande, Pena Maseira, A Serra Seca, San Mamede, Couto Novelle, A Rousia-Serra do Larouco…innumerables o lugares afectados polos incendios, Espazos naturais protexidos, Parques naturais, Lugares de Interese Natural Comunitario (LICs), Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPAS), Reservas da Biosfera, ecosistemas forestais de gran valor económico e medioambiental, zonas agrogandeiras, moitos dos incendios forestais calcinaron estas zonas de forma descontrolada por falla de medios, pola falla de reacción ao seu debido tempo.

“Quen minte engana, quen engana minte” o día 18 a noite o Sr. Conselleiro do Medio Rural Samuel Juárez dicía: en Galicia “solo quedan 12 fuegos activos de estos en Ourense solo 10”. Dicirlle ao Sr. Conselleiro que o día 18 de outubro, con testemuñas e documentación gráfica, nun radio de 10 quilómetros só no Val de Salas-Couto Mixto había 8 incendios activos todos eles fóra de control e con medios de extinción traballando en só dous dos lumes activos. Unha parte importante do Val de Salas calcinado en poucas horas. A estes incendios da Raia, no mesmo día, o Sr. Conselleiro esqueceuse doutros grandes incendios fóra de control, os grandes incendios da Serra de San Mamede, Serra de Queixa, Manzaneda, Serra do Xurés, Montes da Peroxa, Pereiro de Aguiar, Faro de Avión… Agochar a realidade mediante mentiras para evitar as responsabilidades que non se queren asumir, demostra covardía, e unha total falla de principios éticos e morais, “gestionar la verdad, decir la verdad, gestionar la realidad…”, di o Sr. Núñez Feijoo.

Centos de incendios forestais, miles de hectáreas calcinadas, centos de millóns de euros perdidos en produtos primarios, mais tamén se deben calcular as perdas tendo en consideración a multifuncionalidade dos ecosistemas forestais, valoremos a paisaxe, o aire que respiramos, a auga que bebemos, a caza, a pesca, as múltiples e variadas funcións dos montes e bosques, a cultura, a etnografía, o turismo rural…unha perda económica, ecolóxica e social que noso país non se pode permitir. Perdas que afondan aínda máis na falla de alternativas da provincia de Ourense.

Miles de hectáreas calcinadas e cos servizos forestais da Xunta de Galicia baixo mínimos. Por incompetencia e deixadez dos responsables da Xunta de Galicia levamos todo o ano con baixas e xubilacións sen cubrir (brigadistas, axentes forestais, autobombistas…). Distritos Forestais sen unha soa caseta de vixiancia de incendios en activo. Brigadas forestais con un só compoñente (teñen que ter unha media de 5-7 brigadistas). Cando o índice diario de risco de incendios era extremo (IRDI) os Servizos Forestais contaban con menos do 40% do persoal de reforzo do verán (no verán con índice Baixo e moderado contábase co 100% do persoal).

Na Consellería do Medio Rural aínda non se decataron que os incendios forestais “non teñen data fixa no calendario” e que calquera servizo de emerxencias moderno debe expandirse ou contraerse en función das necesidades.

Ardía Ourense, non hai problema, provincia esquecida e lonxe dos focos mediáticos, ninguén se vai a enterar

Esta Plataforma Cidadá en Defensa do Monte Galego, ESIXE:

Información puntual dos incendios forestais que se producen en Galicia, dos seus efectos, superficies afectadas e dos medios usados para a súa extinción. A sociedade actual debe de ser informada do que acontece nos montes, dos atentados contra o noso patrimonio natural, fuxindo de sensacionalismos e alarmismos “agochar a realidade non axuda a solucionar o problema”.

A falla de información, o silencio premeditado e o engano son un insulto para o conxunto da sociedade, un insulto para os traballadores e traballadoras forestais de Galicia que arriscan a súa vida na conservación do noso patrimonio. A estratexia política de desinformación, mentiras e manipulación estatística fai que o conxunto da sociedade non valore na súa xusta medida o traballo realizado polos profesionais forestais.

Débese rematar coa impunidade coa que actúan os incendiarios. A cada un dos lumes forestais (delito recollido no Código Penal) débeselle por nome e apelidos. Investigación das causas dos incendios aproveitando tódolos recursos con que contan as Administracións Públicas mediante a elaboración dun protocolo axeitado que coordine ás forzas de orde pública cos servizos forestais. Queremos lembrar que unha boa parte das Brigadas de Investigación de Incendios Forestais integradas por axentes forestais foron desmanteladas polo actual Goberno da Xunta.

“É un problema de delincuencia e de orden pública, hai unha alta intencionalidade…” declaracións do Director Xeral de Montes, do Conselleiro do Medio Rural, do Presidente da Xunta… é certa a intencionalidade, é certa  a actividade incendiaria, mais o triste é que o actual Goberno da Xunta de Galicia igual que os anteriores gobernos, diante dos apuros bombeiriles de última hora tratan mediante xustificacións valeiras de contido evitar responsabilidades, que chova canto antes, que a sociedade esqueza o problema e dada a feble memoria social a seguir xogando a unha política populista “deixar facer” sen buscar solucións.

A loucura é seguir facendo o mesmo e esperar resultados diferentes” se hai unha alta actividade incendiaria ¿Cómo se xustifica entón o desmantelamento das brigadas de investigación integradas por axentes forestais? ¿Cómo se xustifican as queimas controladas ao longo de todo o país? máis de 250.000 autorizacións-comunicacións de queimas no inverno primavera para que non arda no verán (as zonas con máis queimas realizadas e onde maior foi a incidencia dos lumes estes días), incluso se chegou a queimar este ano un treito do Camiño de Santiago (Vía da Prata no Concello de Xunqueira de Ambía). Un Goberno e un País que non sabe saír da “cultura do Lume” inmersos no circulo vicioso de “máis incendios, máis medios, máis incendios, máis medios”.     

Mapa de medios e recursos, substitución inmediata dos medios e materiais obsoletos dos Servizos Forestais da Xunta de Galicia por equipamentos axeitados para mellorar a eficacia, a protección dos ecosistemas forestais e a protección colectiva da cidadanía. Diante da crise provocada pola vaga incendiaria a Xunta de Galicia non foi capaz de por en funcionamento unha mínima coordinación para usar tódolos medios públicos dispoñibles, autobombas e tractores forestais dos concellos gardados en garaxes, medios materiais, técnicos e humanos da Deputación Provincial de Ourense sen usar cando frontes quilométricas de lume percorrían os montes da provincia. Medios materiais e técnicos doutras consellerías da Xunta de Galicia non se puxeron a disposición dos Servizos Forestais (só se usaron os medios da Consellería do Medio Rural).

Posta en marcha de campañas de educación-sensibilización dirixidas ao conxunto da sociedade, “non se valora o que non se coñece” parte da sociedade vive de costas ao monte non valorando na súa xusta medida os beneficios que o patrimonio natural aporta ao país. Estes días unha boa parte do queimado son Espazos Naturais Protexidos, curiosamente descoñecidos, infravalorados, mal xestionados…Galicia é o territorio con menos superficie protexida de todo o Estado e de Europa.

É preciso o cumprimento estrito da Lei de Prevención de Riscos Laborais. Posta en marcha de forma inmediata do imprescindible Plano de Prevención de Riscos Laborais nos Servizos Forestais da Xunta de Galicia e en tódalas empresas do sector. Formación axeitada de tódolos traballadores e traballadoras que se adican a labouras de prevención e extinción de incendios forestais.

Incremento dos investimentos no sector forestal recuperando o imprescindible binomio “prevención-extinción”, débese rachar co circulo vicioso de “máis incendios, máis medios, máis incendios…” posta en marcha dunha política forestal tendente a evitar que os incendios forestais se produzan para non ter que apagalos.

Todo o dito anteriormente non se pode acadar se non hai vontade política dos actuais gobernantes. Esiximos a actual Xunta de Galicia, igual que fixemos cos anteriores Gobernos galegos, que diante de máis de 40 anos de fracasos na loita contra os lumes forestais, correspóndelle ao actual Goberno atopar canles de diálogo e participación para consensuar co resto de partidos políticos e representantes sociais unha política forestal e de prevención-extinción de incendios forestais axeitada. O lume forestal ten que deixar de ser unha ferramenta arroxadiza duns contra outros. Medio século de fracasos dos distintos Gobernos e do conxunto da sociedade galega non se pode xustificar por máis tempo.

A nosa solidariedade coas zonas afectadas, cos veciños e veciñas que sufriron perdas e que van ter que facer fronte a atrancos para o futuro das súas explotacións agrogandeiras, forestais, negocios…. Nosa solidariedade e apoio aos profesionais forestais que se adican a prevención e extinción de incendios.

Se os actuais responsábeis da Consellería do Medio Rural tiveran un mínimo de principios éticos e morais, principios esixibles a todo cargo público, porían o seu cargo a disposición de quen os nomeou.

Dada a súa irresponsabilidade, incompetencia manifesta, ao agochamento da realidade mediante enganos e mentiras, dende esta Plataforma Cidadá en Defensa do Monte Galego, PEDIMOS:

–         A dimisión do Conselleiro do Medio Rural, Sr. Samuel Juárez e do seu equipo, responsables da política forestal en Galicia.

–          A dimisión do Delegado da Xunta de Galicia, Sr. Rogelio Martínez, por certo Sr. Rogelio “non ía andar eu coa mangueira…declaracións do Sr. Delegado o 20 de outubro despois de ir ao Bernabeu” Don Rogelio pode vostede coller a mangueira cando queira, o Sr. Nuñez Feijoo pode ensinalo a usala despois das prácticas que el mesmo realizou no 2006

Esta Plataforma Cidadá en Defensa do Monte Galego considera:

–         En Galicia é posible outra política forestal.

–         Rematar cos incendios forestais é posible.

–         Conservar, protexer e coidar o noso patrimonio natural é imprescindible.

Desexamos e soñamos que mañá mesmo sexa o día onde o negro do queimado, o cheiro funesto dos montes calcinados, non sexa máis cun mal soño.

É precisa a colaboración do conxunto da sociedade para rematar con esta parte moi triste da nosa historia. Unha vez máis pedimos a colaboración de todos e todas.

LUMES, NUNCA MÁIS

 

Saúde, monte, dignidade e liberdade

 

Ourense, 22 de outubro de 2011

 

   

15O Unidos por un cambio global

El próximo sábado 15 de octubre miles de personas saldremos a manifestarnos en cientos de ciudades en todo el mundo. Vamos a prepararlo entre todas para que sea un éxito.

Toda la información se está centralizando en la web 15october.net. Allí tienes un mapa de convocatorias al que puedes sumar tu cita local y muchos más recursos para la movilización. En esta entrada recopilamos, si tienes más ideas puedes comentarlas abajo (vamos a actualizarla durante toda la semana).

Campañas

Cuéntalo en internet

Cuéntalo fuera de internet

No todo el mundo se informa en la red. Habla con tus amigos, vecinas, compas de curro o cola del paro… Cuéntales por qué es importante salir a la calle, por qué no nos representan y por qué no debemos pagar esta crisis. Además, imprime y difunde carteles y textos por tu barrio. Nosotros no tenemos su maquinaria mediática y propagandística, pero somos más; entre todas podemos correr la voz.

Haz clic en cada imagen para descargarlo con calidad de impresión. Puedes hacer tus propios diseños, descarga la fuente 15O.

Participa en la preparación

 

ACTA DE LA REUNIÓN INTERREGIONAL DE DINAMIZACIÓN I

Tras los encuentros realizados los días 24 y 29 de Julio por comisiones de dinamización de diferentes barrios y municipios de Madrid se convocó la siguiente asamblea para el miércoles 28 de septiembre de 18 a 22 horas en la plaza Jacinto Benavente, os invitamos a participar para compartir experiencias y metodologías en torno a la dinamización de asambleas.

Os adjuntamos el acta de las anteriores reuniones para analizar y aprender de las cosas que nos envian los compañeros de Madrid

 

Domingo 24 de Julio de 2011

Entre 15 y 25 personas, con cierta rotación de gente que va y viene

Continuar lendo

Recopilacion de novas acerca da manifestación laica en Madrid 17 agosto

A continuación podedes atopar una recopilación de novas, videos e fotos dos sucesos acontecidos en Madrid o 17 de agosto durante a manifestación laica que protestaba por a financiación pública das JMJ.

Continuar lendo

Crónica 24J – Llegada de Ruta noroeste a Madrid

Crónica 24J_Alba_Pazos_Oscar_Pinal

23 de xullo. Sete da mañá. Majadahonda.

19´9 kilómetros, só quedan menos de vinte quilómetros para que a marcha indignada do noroeste chegue a Madrid. A Pablo e Xiana da acampadaourense (máis info.crónica marcha noroeste) unímonos o resto dos indignados que chegamos á capital en autobuses e coches. Comeza o último treito, a fin dun longo camiño (uns 500km) e intenso: de divulgación polas aldeas dun movemento, o 15M, que lonxe de estar esmorecendo, gaña forzas en cada proposta, en cada proxecto, a cada paso… De feito, máis que enerxía, que tivo moita nun primeiro momento, o que está sumando é razón, contidos, pequenos logros… E é que o camiño, malia que rematou en SOL, continúa e será longo porque imos amodo, porque o obxectivo é moi importante, demasiado grande pero non por iso inabarcable.

Continuar lendo

Entrega especial 15 news

Aqui podedes atopar a edición especial 15M news

Entrega especial

Emisiones de carne cruda15M

Aquí deixámosvos podcast de carne crua de RN3 onde se fala do 15M

Aquí os dejamos podcast de carne cruda de RN3 donde se habla del 15M

Links:

Victor Sampedro 17/05

Juan Gelman #acampadasol 18/05

Plaza SOL-ucion 20/05

Especial #acampadasol 22/05

Especial 2 #acampadasol 22/05

Calienta el SOL aqui en la plaza 23/05

Medios alternativos 27/05

Eduardo Galeano 22/06

Ignacio Ramonet en Carne Cruda 22/07

 

Periodico 15m News cuarta entrega

Aqui podedes consultar a cuarta entrega do magazine 15M news

Entrega 04 15M news

IMOS A MADRID – MARCHA POPULAR INDIGNADA

GALEGO

Dada a falta de xente para que compensara o aluguer do bus, a viaxe realizarase en coches particulares compartindo gastos.

Interesados contactar con acampadaourense.logistica@gmail.com ou acampadaourense@gmail.com

 

¡¡¡Aínda quedan prazas. Apúntate no correo
acampadaourense.comunicacion@gmail!!!

Para máis información:

—-

CASTELLANO

Dada la falta de gente para que compensara el alquiler del bus, el viaje se realizará en coches particulares compartiendo gastos.

Interesados contactar con acampadaourense.logistica@gmail.com o acampadaourense@gmail.com

 

¡¡¡Aún quedan plazas. Apúntate en el correo
acampadaourense.comunicacion@gmail!!!

Para más información: