ACTA DA ASEMBLEA DO 5/12/2013

ORDE DO DÍA:

A)-STOP DESAFIUZAMENTOS OURENSE:

1) Accións/colaboracións

a)-Detención de compañeiros plataforma Coruña. (Nota imprensa,concentración). Mellora da resposta e colaboración para outras ocasións.

Sela pensa que é bo traballar coa posibilidade de establecer uns criterios sobre estes temas que logo podan aplicarse a calquera caso que xurda, agora é todo bastante confuso e sería bo ter un protocolo de actuación para casos de emerxencia que xurdan, agora mesmo hai moitísima descoordinación entre quen fai reparto de alimentos, quen trata o tema facturas, quen recibe casos novos, etc. Entón esto tamén se suma ó lío que producen que pouca xente esté disposta para actuar de urxencia.

b)-Accións de demanda político-sociales da plataforma en Ourense.(opínase que se debería comezar con accións que sinalen a falla dunha polítca de vivenda adecuada á situación na que nos atopamos).

Tormenta de ideas.

Sela pensa que temos que falar este tema de que se ande pagando as facturas á xente, que temos que cambiar esta forma de actuar, e centrarnos na realidade da inoperancia administrativa, fin único no que Stop Desafiuzamentos se deberían centrar e presionar para cambialo.

Ximena comenta de preguntar outra vez sobre as solucións do Concello, as que ten actualmente, que seica ten axudas, pero non as da (vivendas de aluguer social). O Concello non da explicacións, nin di cantas ou donde son. Coméntase de facer unha denuncia, a modo de presión, para preguntar polas vivendas. Tamén se recorda de facer outra asemblea do Pacto Cívico.

Era bo que alguén informase para saber se por aí se pode facer algo ou é mellor desbotar e centrarse noutras cousas. Fálase de presionar ó Concello (tanto á administración local como á Xunta), con ou rolda de prensa ou accións a nivel mediático. Tamén se fala de que a plataforma pregunte ó Concello directamente, esperando un tempo prudente para facelo, sobre as vivendas que posúe.

Redactar un comunicado da plataforma, e fálase de ir o luns con afectados á Delegación de Vivenda (Xunta, Sáenz Díez). Dáselles un plazo de 15 días, para que o fagan público ou o envíen á dirección que lles demos.

Fálase que antes de pedir directamente a número de vivendas sociais, sería ben preguntar directamente que tipo de requisitos se precisan para acceder a unha vivenda social. Ximena di que o Concello xa recibiu solicitudes por escrito pero non lle diron nada todavía como resposta.

Búscase denunciar a situación de total censura informativa.

Acórdase abrir un PIRATE específico para pegar ligazóns do tema (vivendas social en Ourense), información, canta máis mellor, para antes do luns, e para poder ter info suficiente para redactar a instancia. Fálase de como cidadán, sin necesidade de ser plataforma, pódese pedir información a nivel particular, xa que é de uso público.

Coméntase que no 1º Pacto Cívico, recórdase que o representante da Xunta non veu, por eso con máis razón este tipo de accións de presión a que funcionen os campos dos servizos sociais público.

2) Teléfono tarifa plana para uso da plataforma.  

Fálase de facerse cun número para Stop Desafiuzamentos Ourense, debido á sangría que sufre Roberto cando ten que chamar a todos os afectados, tanto para preguntar polos casos como para preocuparse a nivel particular. Fálase de número de tarifa plana.

Fálase de repartir máis o traballo para que non vaia só unha persoa, e poder repartir os gastos, que canta máis xente, sae a menos e pódese continuar.

É mellor colectivizar o traballo, e así facelo máis levadero.

Opínase que é mellor que a xente se responsabilice na medida que poida, pero está claro que os afectados non poden esperar que se faga todo por conta da xente que xa é diario o esforzo que pon nesta e noutras plataformas.

Fálase de posibles solucións no medio, porque non se pode seguir repartindo os fines de semana, chamando, facendo todo nos, sen que ninguén se misture dos afectados, cousa que non parece ben.

Fálase de facernos cun teléfono propio e compartilo cada semana cunha persoa, que collerá as chamadas e os datos, para logo ponherlos en común con todos.

Imos a deliveralo falando con outras plataformas, para ver como proceden neste caso.

3) Novos casos:

Fálase de facer un documento para facilitar máis datos de forma máis ordenada, unha especie de documento con partes como créditos, número de familiares, particularidades que se poidan ter para diferencias os casos ben, sen necesidade de actualizar cada dous por tres as follas excell que temos.

Coma sempre os detalles dos casos concretos non se publican por cuestións de protección de datos personáis.

Quédase o 15 de decembro para que todos estemos e poder facer común o protocolo de actuación para que os que queiran, poidan axudar con toda a información disponhible, e poder axudar ós afectados de mellor maneira tanto telefónicamente como en persoa, xa que moitos afectados necesitan guía tanto legal como de actuación, para recabar información…

Fálase de chamar a xente de outras plataformas. Creemos que é moi interesante que venhan afectados que agore estén na plataforma, para dar máis ánimo.

4) Estado do resto dos casos.

Coma sempre os detalles dos casos concretos non se publican por cuestións de protección de datos personáis.

5) Recollida de alimentos analise de erros e conclusións.

– Colaboración co banco de alimentos

Non podemos desaparecer da praza de abastos. Desapareceu a nosa caixa dos Remedios onde a puxemos, e apareceron misteriosamente carrinhos do Banco de Alimentos.

Falaremos con eles para ver como facer cos alimentos frescos e si é necesario, cederlle a parte de responsabilidade ó recoller alimentos, pero o que se ten que facer é entenderse, xa que estamos facendo todos pola mesma fin: recoller alimentos para afectados pola crisis.

Tódolos afectados están apuntados no Banco de Alimentos.

Hai que entregarlles o sobre cos datos para que poidan acceder alimentos, presentándoo alí. Marisela facilitará os sobres cos datos ós afectados.

6) Colgar no blogue os pisos de aluguer baratos.

Oscar comprométese a actualizar a lista de pisos de alugueiro (mensual), para mantelo colgado no Blogue/Facebook de Stop Desafiuzamentos Ourense.

7) Punto en común (lugar) para os días que se recolla alimento, para que os afectados venhan a recollelo, e intentar liberar un pouco o traballo que surxe disto.

Viase agardar á consulta co Banco de Alimentos para ver como se segue con esto.

B))-CICLO DE PALESTRAS CREANDO ALTERNATIVAS

Non se trata este tema por falta de tempo.

C)) 14D Rodea Congreso.

https://www.facebook.com/events/224380711019580/

Non se trata este tema en profundidade por falta de tempo, pero comentase que nesa data hai manis pola defensa da sanidade pública na cidade. Iugalmente se deixa o enlace por se alguén quixera asistir.

Os comentários estão desativados.