ACTA DA ASEMBLEA DO 20/7

Asistentes: 9 Persoas

Hora de comezo: 20:20 hrs.

ORDE DO DÍA:

1- Lectura da anterior acta de asemblea

2- Stop Desafiuzamentos

3- Debe continuar AAO nun movemento que inclúe partidos, neste caso Marea Cidadá?

4- Plesbiscito 23-30 de Xuño

5- Consulta para a inclusión de novos puntos á orde do día

CONSENSOS ACADADOS:

1- Lectura da anterior acta da asemblea

  • Deberase na medida do posible detallar nas actas quen realiza cada aportación.
  • Así mesmo acórdase incluir un apartado de “Consensos” para facilitar a lectura.

2- Stop Desafiuzamentos

  • Comezarase esta semana que entra coa campaña de sifusión.
  • Acordase realizar una acción o día X á hora Y.
  • Acordase que as reunións propias de Stop se fagan na medida das necesidades e posiblidades da xente, sen ter por qué ser estrictamente todos os Domingos, irase quedando na medida que se precise.

3- Debe continuar AAO nun movemento que inclúe partidos, neste caso Marea Cidadá?

  • Tras un intenso debate AAO chega a un consenso e decide deixar de formar parte de Marea Cidadá como colectivo, deixando aberta a posibilidade de que cada persoa o faga a título individual

4- Plesbiscito 23-30 de Xuño

  • Tras decidir non seguir en Marea Cidadá, e dado que é unha acción promovida polo movemento, decidese que se acudirá a nivel persoal.

5- Consulta para a inclusión de novos puntos á orde do día

  • Inclúese na orde do día o punto do “Comedor social”

DETALLE DOS PUNTOS TRATADOS:

1- Lectura da anterior acta de asemblea

Martiño propón que nas actas se poña un punto inicial de consensos da asemblea para facilitar a lectura, e logo se inclua o detalle dos puntos tratados.

Tamén propón que se tente por nas actas quen comenta cada punto.

Ambos puntos son aceptados por asentimento de todas as asistentes.

2- Stop Desafiuzamentos

Martiño refresca o lido na acta anterior e que debería tratarse: campaña publicitaria, premio Asociación Seixalbo, pleno do Concello do 7/6, recicle, accións, blog,

Campaña publicitaria:

Diego comenta que subiu os borradores dos carteis. Sela comentan da necesidade de facer pequenas rectificacións nos textos. Martiño consulta polo texto dos trípticos a Diego, que comenta que é o texto das PAH traducido e adaptado a  Ourense, que por asentimento se considera válido.

Decídese facer 50 pegatinas en A4 das verdes, 50 A4 do de difusión e 200 volandeiras. Diego será o encargado de remitirlle as imaxes correctas a Oscar para que este as mande imprimir canto antes.

Acción:

Farase unha acción o día X á hora Y. Quédase uns días antes para rematar a planificación, que inclúe: protocolo de actuación e non violencia, a acción en si, imprenta, texto a ler e voluntaria para facelo, fotos e video para a súa difusión posterior.

Premio Asociación Seixalbo:

Roberto confirma que ao final a Plataforma non recibe o premio.

Pleno do Concello do 7/6:

Sela fai un resumo do falado no Pleno, comenta que a moción era conxunta, polo que non houbo moito debate, destacando que o BNG pediu que se comezara canto antes a cumprir cos puntos acordados, sendo moi neceario que os 5 primeiros se estableceran xa antes do mes de Agosto.

Roberto comenta que lle chamaron do Concello para pedir unha dirección física para convocar á plataforma para a Comisión Técnica. Así mesmo comenta que actualmente aínda non chegou nada.

Martiño comenta que se debería estar atentos para que se cumpra o pactado, que a Plataforma debe exixir punto por punto o acordado e seguir insistindo para que se leven a cabo.

Manuel comenta que de non recibir notificación teríamos que estar no seguinte pleno para lembrarlles o seu compromiso.

Roberto comenta que hai que ser cautos e dosificar esforzos na loita, xa que na realidade non todas as persoas afectadas estan contactando coa Plataforma,  eaínda que se deixara claro que non é unha cuestión de cifras de afectadas senón de dereito á vivenda, a realidade e que a Plataforma non ten una grandísimo número de reclamacións nin de apoios e á hora de facer accións non sempre son suficientmente contundentes e poden ser contraproducentes. Tamén comenta que hai que plantexalo como un problema de dereito á vivenda, non só de afectadas por desafiuzamentos.

Blog:

Roberto comprométese a pasar información a Sela para actualizalo de cara á campaña publicitaria.

Recicle:

Sela foi a consultar a Mercadona e creou un pirate para ir actualizando información dos supers consultados e o resultado acadado.

Manuel comenta que foi ao Gadis e lle comentan que para facelo en todos temos que poñernos en contacto con Gadisa e falar con eles para facelo dende unha campaña “oficial”. Oscar vai chamar á central para ver como se ten que facer. Comenta tamén que está en contacto co Árbol de Curros Enriquez e o Aquí do 21, e que están pendentes de contestarlle.

Oscar comenta que foi ao Eroski e lle aseguran que xa dan a Cáritas, e que o que tiran non é comestible. Manuel comenta que en Eroski hai colas de 20 persoas para recoller dos contenedores.

Martiño pregunta para quen e que demanda temos de alimentos, comentase que nun principio para as persoas afectadas da Plataforma, e se temos excedentes para repartir entre quenes teñamos constancia de que ten necesidade, e se nun futuro hai abondo se podería plantexar un xeito de repartilo para que chegue a máis xente.

Oscar comenta o funcionamento do tappuer solidario en Madrid. Roberto comenta de outras opcións, como comedores sociais, pero a realidade da implicación aquí non é suficiente.

Reunións Stop:

Roberto comenta que nas asembleas de AAO deben seguirse facendo as reunións ordinadiras de Stop, e as reunións extraordinarias ir quedando segundo se vexa, baixo convocatoria previa, non por datas periódicas. De momento non hai reunión plantexada.

3- Debe continuar AAO nun movemento que inclúe partidos, neste caso Marea Cidadá?

Emilio pregunta se se falou en Marea deste tema, dado que en anteriores asembleas de AAO xa se falara.

Roberto comenta que si o falaron na reunión do mércores e a consteación foi que xa se decidiu no seu momento e agora non é coherente replantexalo.

Comezase unha rolda de opinións para saber cal é a postura de cada unha das persoas que asiste á asemblea:

Sela opoense a que AAO estea en Marea se hai partidos.Comenta que esta tamén é a postura de Nolas, e que así o trasmitiu esta noutras asembleas e llo trasmitiu para que o dixera na asemblea.

Miguel considera que AAO debe estar en Marea existan ou non os partidos.

Diego considera que AAO debe estar en Marea existan ou non os partidos.

Martiño comenta o complicado do consenso neste tema, comenta que igual agora non hai manexos visualizados, pero a experiencia di o contrario. Tamén comenta a necesidade de unión. Non se manifesta nin a favor nin en contra.

Oscar opoense a que AAO estea en Marea se hai partidos.

Emilio oponse a que AAO estea en Marea se hai partidos.

Manuel opoense a que AAO estea en Marea se hai partidos.

Idoia matiza que debe haber unión pero non está de todo de acordo con que existan partidos. Non se manifesta nin a favor nin en contra.

Montse concorda que é boa a construcción en común con outros colectivos, aínda que se declara totalmente apartidista, oponse a que AAO estea en Marea se hai partidos. Plantexa manter o contacto igualmente coas organizacións que a forman, a excepción dos partidos.

Roberto concorda en que AAO sexa apartidista, pero considera que construir dende dentor é o axeitado, pero restar forzas non é a opción. Considera que AAO debe estar en Marea existan ou non os partidos. Considera que se nun futuro se manipula sería o momento de irse.

Antonio considera que AAO debe estar en Marea existan ou non os partidos e concorda nos plantexamentos de Roberto.

Tras a rolda de opinións abrese un pequeno debate para tentar chegar a un consenso.

Miguel e Roberto comentan que ante esta situación prefiren desvincularse de AAO dentor de Marea Cidadá , estarán a título persoal, porque senon se senten confusos e incomodos. Roberto indica que concorda pelenamento co debate aberto, pero non en como se iniciou.

A raiz do debate aberto, Oscar e Roberto insisten en que quede constancia da necesidade de defender os puntos plantexados asistindo as asembleas, que no chega con plantexalos polas redes sociais e logo non defendelos nas asembleas dos Xoves na Praza.

Finalmente, e tras as posturas expostas polas persoas que estaban a favor de seguir en Marea ainda que houbese partidos, chégase a consenso e decidese que AAO deixará de formar parte de Marea Cidadá, decidindo mandar un correo electrónico a dito movemento para poñelo no seu coñecementos. A partires de agora as persoas vinculadas a AAO que asistan á Marea Cidadá o farán a título individual.

4- Plesbiscito 23-30 de Xuño

Dado que no punto anterior se decidu que AAO xa non formará parte de Marea Cidadá este punto xa non foi tratado por ser un evento organizado por Marea, só para comentar que quen queira pode participar a nivel individual.

5- Comedor social

Este punto finalmente non foi tratado dado o que se alargaron o resto de puntos, polo que queda para a vindeira asemblea.

Os comentários estão desativados.