Ciclo de Palestras – Creando Alternativas II

3º palestra do ciclo “Creando Alternativas II”


Finanzas Éticas
Mércores 15 de Maio ás 20:00 hrs.
Salón Noble do Liceo de Ourense.

PONENTES:

Ricardo Paz – Membro da AIS O Peto.
Esta é unha asociación sen ánimo de lucro que alenta e propón unha economía ao servizo da persoa, que se encadra no entramado da economía alternativa e concretamente no nivel micro, local, da banca ética. É autoxestionaria e promove unha forma solidaria de aforro e de inversión ética a traves de micro créditos a diversos proxectos. Xa que toda decisión económica é, en último termo, unha decisión ética.

María josé Vazquez Ramos – Membro da comisión social de Coop 57.
Coop 57 é unha cooperativa de servizos que destina os seus recursos propios a dar préstamos a proxectos de economía social que promovan a ocupación fomenten o cooperativismo, o asociacionismo e a solidaridade en xeral e promovan a sostibilidade sobre a base de principios éticos e solidarios. Os socios de Coop 57 saben onde vai o seu diñeiro e participan na determinación dos principios e criterios de inversión.

Raquel Do Allo – Socia de Fiare.
Fiare son duas cousas o mesmo tempo: 1º unha rede de persoas e organizacións con vocación de crear alternativas dentro do mercado financeiro para construir unha economía con outros valores ao servizo dunha sociedade máis xusta e 2º unha empresa que opera no Estado Español como axente de Banca Popolare Etica.S.coop. No tocante á rede de persoas e organizacións Fiare parte dunha convicción: a actividade económica non é neutral e debe por tanto escoller o camiño da ética.

Os comentários estão desativados.