ACTA DA ASEMBLEA DO XOVES 14/03

Ás 20:30 no Trampitán.

1º-Asemblea de colectivos Marea Cidadá:
-Exposición de acordos Tomados.
Asistiron á Asemblea da Marea Cidadá: Liga Estudantil Galega, Anova, Marcha Mundial das Mulleres, Asemblea Aberta Ourense, Stop Desfiuzamentos, Plataforma pola Banca Pública, Movemento FUE, PROSADI e Marea Laranxa. Acordouse crear un grupo de traballo para colaborar na denuncia aos directivos das Caixas de Aforros. Este GT reunirase o luns 18 de marzo ás 18:00 hrs. no Edificio de Ferro do Campus de Ourense, para non coincidir coa xuntanza da “comisión de seguimento de desafiuzamentos” creada no concello de Ourense a petición do BNG e nosa. Ten un lugar un extenso debate sobre a Marea Cidadá que comeza co cuestionamento da pertinencia de que sexa a Marea o foro idóneo para levar a cabo un grupo de traballo sobre esa cuestión. Por outra banda sublíñase o consenso acadado na asemblea da Marea sobre a creación do grupo de traballo ao que se responde con que a Marea debe dotarse de identidade para poder constituírse como un espazo de confluencia de novos colectivos. Faise constar que a mesma situación que se estaba dando durante o debate se viviu cando se constituiu o grupo de stop desafiuzamentos no seo da AAO. Finalmente acádase o compromiso de realizar unha proposta de contido para consensuar na vindeira asemblea da Marea Cidadá e comezar un debate de ideas para a construcción dun discurso/manifesto de mínimos que aglutine os intereses e motivacións dos colectivos e serva como ferramenta para ampliar a base dos mesmos.

2º-Contracumio europeo;Nodo auditoría:
-valuación máis accións.
Valórase moi positivamente o esforzo e traballo das persoas que organizaron a acción do contracumio europeo en Ourense. Asimesmo valórase positivamente a acción en sí mesma, botando en falta maior número de participantes e xente que a presenciase. Proponse que a acción se podería repetir ao remate dalgunha manifestación xa que se aseguraría a presenza de moita xente ao redor.

3º-Ciclo decharlas de Maio:
-Permiso de comercio: Están enviados pero aínda non contestaron
-Sillas.(0.80 ctm) // solicitude Participazón cidadá e cultura??. Martiño comprométese a xestionar o préstamo de cadeiras coa Concellería de Cultura.
-Concerto (sala Berlín 3 maio).
(Grupos) O grupo de Caride participa pide xuntarse co resto dos grupos para coordinarse.
Martiño comprométese a reeditar o contacto co Sonoro Maxín para que actuén ese día.
-Proxecións do 13 a 18 de maio. -Comercio. -lista de proxeccións.
Serán en xuño e xestionará directamente o Cine Clube, só nos piden que lle pasemos o listado de películas.
-Grupo de traballo Loxistica.
-Ponentes.(custes e contactos)
-Lugares para comer ou facemos comidas. Montse amosa a disponibilidade da súa casa como lugar para a celebración da cea despois de cada palestr.a
-Lugares para dormir( hotel ou Domicilios particulares). Estas cuestións dilucidaranse nun vindeiro grupo de traballo específico que se reunirá a semana que ven.
Idoia amósase voluntaria para o deseño do cartaz.

4º-Stop desafiuzamentos:
-Repasar casos: Xestionouse un caso dunha familia en Barbadás e outro máis onde se conseguiu un aprazamento e se fixo unha xestión para conseguir axuda dos servizos sociais.
-Comisión de seguimento no concello. O grupo municipal do BNG solicitou a STOP Desfiuzamentos unha rolda de prensa conxunta o xoves 21 ás 19:00 hrs. Iníciase un debate onde hai posturas discrepantes. Sin chegar a un acordo pásase ao seguinte punto.
– Soliciouse colaboración nunha acción organizada polo colectivo Adiante en Ourense nos vindeiros días. Non houbo tempo de debatir e proponse tratalo na seguinte asemblea.
– Descríbese a acción de scratcheo para presionar aos deputados que teñen que votar sobre a ILP da PAH. Non se adoptan acordos sobre esta cuestión.
– Houbo algunhas posturas contrarias a esta rolda de imprensa co BNG. Finalmente acordouse que Stop Desafiuzamentos pediría falar co alcalde e trataría de presionar no concello, e logo mirariase de facer a rolda de prensa.
– Expresouse a gratitude ao grupo do BNG, e en especial a Ximena, por facer presión dentro do concello.

5º Accións o 25 de abril. Non hai tempo de tratar este punto e solicítase que a vindeira asemblea comece por el.

Os comentários estão desativados.