Acta asamblea aniversario #15m 15 de maio de 2012

ACTA 15 DE MAIO DE 2012

 

-Tratouse o tema do percance dos escoltas de Feijoo frente aos Estudantes Sen Futuro, Plataforma SOS en Defensa dos Servicios Públicos e 15-M Ourense na 3ª presentación do proxecto “Hospital 2050”, en medio de todos os recortes en sanidade. Quedou claro, segundo o testimonio dos asistentes que o viron. A única intención era a de declarar o descontento cara a este proxecto. A resposta dos escoltas foi moi desagradable, co inocente estudiante. A actuación da policía considérase aceptable e neutra.

Clara terxiversación dos medios de comunicación, cos feitos acontecidos.

Decídese, consensuadamente, facer únicamente unha serie de comunicados express dende as 3 organizacións á prensa no mesmo día, para esclarecer a evidente inocencia do rapaz.

Unha compañeira da Asemblea do Barco de Valdeorras propón que tal comunicado se imprima e se grape aos xornais que circulen polos bares e cafetarías.

Respecto á proposta de convocar unha rolda de prensa para desmentir a noticia divulgada por certos medios da prensa dixital, Alba fai consideración de que Asemblea Aberta Ourense non ten por que protagonizar esa acción, que de convocala debería ser o colectivo de Estudantes sen Futuro quen o fixera.

 

 

-Infórmase da existencia do espazo en facebook Acampada Ou Debate.

 

-Aniversario do 15-M

Neste punto é Roberto quen fai un breve resumo do feito neste ano de loita

 

-Puntos da orde do día anterior na acta de onte:

 

•1 Banca pública:

Resumíronse as accións levadas ao cabo en torno ao tema.

Falouse da unión coa Plataforma polo Aforro Público, das recollidas de sinaturas (inclusiva da entrega das 3000 sinaturas e da decisión que se tomou, de continuar coa recollida de sinaturas.)

Necesario reivindicar a banca pública, fronte á privada.

Presentación de Roberto e dos méritos conseguidos grazas a el e ao seu esforzo en torno ao tema.

Resumiuse a historia da creación da Plataforma en sí, dende ATTAC.

Falouse da recollida en toda Galiza e da Auditoría da Débeda en Barcelona.

Neste punto abrése un turno de palabra.

O sr. Pepe expón que a consecución dunha banca pública é inviable xa que para conseguila tería que ser unha decisión da UE no seu conxunto e que a nivel local as únicas accións realmente interesantes son as que como onte se fixeron na porta da Diputación dentro da campaña STOP Nepotismo.

Miguel reflexiona sobre a imposibilidade de que os gobernos podan facer nada a ese respecto e propón a necesidade de seguir acometendo accións de rúa que chamen a atención e conciencien á cidadanía.

Manolo Outeiriño fala da imposición do evanxelio neoliberal na economía financieira e recomenda a lectura de dous textos: ” Manifesto de Economistas Aterrados” e a “Clase Capitalista Transnacional” de Leslie Sklair que expoñen claramente a suposta desvinculación entre o poder político e económico e a transferencia da soberanía coa implicación que esto conleva na desnacionalización das políticas sociais.

Mary, pola súa parte, fai a consideración de que a poboación ten información sobre a ocupación de cargos bancarios por parte das familias políticas, aínda que os medios de comunicación éstén en mans de dos bancos a través das grandes empresas.

Manolo volta a tomar a palabra para facer unha reflexión sobre o caso arxentino e sobre a proposta da creación dun banco malo que asumiría a débeda e lla entregaría ao FMI.

 

 

•2 Apoio áos afectados polas preferentes:

Resumiuse a realidade da relación cos da plataforma das preferentes (explicouse o problema das preferentes).

 

•3 Asambleas constituíntes:

Neste punto Roberto informa que a Asemblea Aberta Ourense está en contacto coas Asembleas Constituíntes do Estado por si é posible iniciar o proceso na cidade.

 

•4 Auditoría da débeda:

 

•5 Estructura das asambleas:

 

•6 Situación do 15-M en EEUU, información recibida dun visitante de Portland.

Os puntos 4 e 5 quedaron sen tratar debido a hora e ao cansazo das accións deste día de aniversario no que a loita se fixo máis palpable que nunca.

VIVA O 15 de MAIO!!!

Os comentários estão desativados.