Acta da Asemblea Aberta de Ourense do xoves 12 de abril de 2012

Comeza a Asemblea ás 21 horas

Orde do día:

–         Organización 12M-15M.

Desenvolvemento:

Reparto de tarefas:

–         Coordinación xeral: asúmea Roberto

–         Permisos: Roberto asume a elaboración do mesmo e a súa presentación na Subdelegación do Goberno. Non falamos de engadir máis firmas. Ricardo propón o seguinte percorrido: Saída 19h da Alameda, Progreso, Xoan XXIII, Bedoya, Rúa do Paseo, Praza Maior.

–         Manifesto: Consensúase que se inclúa o global de DRY e os 5 puntos, e proponse convocar a outro pirate para a súa definitiva edición, ínstase a que os que vaian a participar teñan xa propostas elaboradas. Considerouse incluír un punto que faga referencia á Reforma do código penal e ao dereito á libre circulación da información.

–         Son: Ricardo asume a responsabilidade  xunto con Martiño

–         Cartelería: Para o deseño proponse a Martiño xa que as persoas que ata ao de agora a viñan asumindo xa teñen responsabilidades. Acórdase  facer una campaña de intensidade paulatina, na que vaian variando as mensaxes da cartelería., mesmo se considera oportuno que unha primeira tandada podería estar na Praza para a próxima asemblea.

Acéptase a proposta de tirada en tinta negra sobre papel amarelo.

Tamén se decide facer uns flayers co manifesto global de DRY por un lado e os cinco puntos polo outro.

Encargarase de facer as recollidas Diego.

As quedadas organizaranse cando teñamos a cartelería.

–         Para a elaboración de materiais e pancarta principal:

Ricardo se encargará de conseguir a lona, Esther de facer as letras e o         porco de ouro para a Adoración á débeda. O lema principal será: NON SOMOS MERCANCÍA EN MANS DE POLÍTICOS E BANQUEIROS e realizarase na praza o día anterior, tamén se farán pancartas pequenas. Non irá firmada, pero acórdase levar a pancarta de Asemblea Aberta de Ourense e o trapo, as demais pancartas que temos colgarémolas das barandillas dos soportais. E Celine se encarga de conseguir as persoas que a leven. Roberto asume recadar a información de si hai, para esa data, algún acto na Praza.

–         Respecto:  A coordinación levarana Ricardo e Diego e formarán parte do equipo:  Marisela, Mary e Miguel Ordoñez (confirmaron) Chino.

–          Redes: Comunicar a Mare que ela debe elaborar os eventos no face e no twiter e ten que incluír un texto que se quedou en elaborar nun documento que se abrirá en Acampada Ou Debate no que a maiores de chamar á mobilización, inclúa o programa de actos.

–        Vídeo: Ricardo porase en contacto con Dani, para que faga a gravación.

–         Acéptase a proposta de Martiño de realizar nese días, as performances cos títulos: O 15 de maio limpamos a casa e Adoración da Débeda.  Pero cómpre voluntariado e perfilar as accións.  Considérase a conveniencia de contar cun algún grupo de teatro que quixera colaborar.

–         Concerto: Ao remate da lectura do manifesto haberá un pequeno concerto a cargo de dous grupos. Para o intermedio acórdase facer o pase dun diaporama que realizará Óscar Pinal e a o cal estamos todxs invitadxs a colaborar enviando fotos.  Marisela propón invitar a músicos que acompañen a manifestación para facer festa. Tamén se acorda propoñer colaboración aos Percutores de Rairo.

–         Os puntos referentes á campaña de prensa e megáfono non houbo tempo para tratalos, pero Mary asumíu facer recopilación de consignas.

–        Comezouse a elaborar un plano de traballo para a semana que ven: e proponse que o pirate pad para o manifesto sexa o martes 15,  xoves a asemblea e o 20 Roberto presentará o permiso na delegación.

A asemblea remata ás 23 horas.

Os comentários estão desativados.