PLATAFORMA POLA BANCA PÚBLICA

Esta plataforma reuniuse en Compostela o 14 de febreiro do presente 2012,logo de celebrase o foro de asembleas do 15m en pontevedra o 17 de Decembro de 2011 a que asistiron asembleas de todo territorio galego e na cal se acordaba por consenso sumarse a xa existente Plataforma Banca Pública(en adiantePBP)

 

Esta xuntanza asistiron como membros Stop desafiuzamentos Compostela, coop57,Attac Galiza,Mesas pola converxencia do Ferrol,e un nutrido número de asembleas15maio. Coordinabase co resto do estado através das asembleas do 15 de maio,moi activas niste intre.

Nesta xuntanza acordanse duas liñas de acción para a plataforma:

Denuncia do espolio dos ecrsos das caixas e creación de modelos de finnzas éticas alternativos.

Denuncia:

.Comezase con unha recollida de sinaturas nas 7 cidades galegas para apoiar dous escritos de denucia un dirixido a Fiscalía Anticorupción(Redactada por Maiguel Quinteiro) e o outro dirixido a Fiscalía Superior de Galicia,apoiandose no artg295 do codigo penal.

Fanse entrega das sinaturas nas diferesntes cidades Galegas(non dispoño dos datos totales).En Ourense rexistrase na fiscalía 3 entregas de sinaturas en presencia dos medios de comunicación :

-1ªentrega: 27 de abril de 2012 (2858 sinaturas).

-2ªentrega: 28 de maio de 2012 (627 sinaturas).

-3ªentrega: 31 de julio de2012 (808 sinaturas).Entrreganse en total 4293 sinaturas.

.Faise unha campaña de difusión das cúpulas directivas (exdirectivos,Pego, Mendez Galloso,Gorriaran e Pàredes con cartaces explicando que xubilacións percibiron e a cantos soldos equivalen de mestres,médicos e profesores así como pensións medias de xubilados do común.

.Organizanse concentacións e menifestacións diante das sedes de Nova Caixa Galicia 9 de febreiro e 25 de marzo;Nesta segunda concentración en Vigo acuden 500 persoas e dela nace a primeira plataforma de afecatos polas preferentes.En Ourense Tamén se comeza a creación do grupo de afectados polas preferentes que remataría na actual plataforma Ourensa,creouse entre unha afectada e o que escribe.

É importante lembrar que ,desde a PBP, en varias oacsións fixemoslles saber da importancia que tiña ,que estas recen nacidas plataformas de afectados non se separaran e tentar facer unha fronte común eles e nos.

Tendo eles moita capacidade de movilización,por estaren afectados,nos tiñamos coñecementos concretos para deseñar unha estratexia conxunta que rechazaron en varios convites (importante erro de división o noso parecer).

.En Agosto contactase con Pablo Arangüena(abogado) que se presenta como acusador particular denunciando as cúpulas directivas das caixas.Esta denucia consigue abrir dilixencias no Xulgado Central de Instrucción nº2 Audiencia Nacional de Madrid.

Actualmente archivadas.D.previas 28/2012-c

Busqueda,creación e difusión de ,alternativas a banca “usurera tradicional”,

Finanzas éticas”.

.Organizanse varios ciclos de difusión de finanzas éticas en toda Galiza.Nelas paticipan coop57,Fiare o peto e outras organización adicadas a finaciar proxectos étticos cos aforros dos depositantes.

.Comezase a estudar a posibilidade de organizar asembleas de aforradores en diferentes entidades.Acordase que ante o peche de NGB, un paso inermedio para facer unha migración organizada co diñeiro pode ser Caixa Rural Galega, xa que está incrita no Banco De España como cooperativa de crédito e resultalle coñecida a xente do común.

.Siguese na busqueda de persoas que queiran sumarse a paltaforma.Nunha xuntanza feita en Compostela a finais de agosto para activar attac Galicia ,establecese contacto con attac Madrid(Juan Sotres) que nos ofrece colaboración.Podemos decir que a día de hoxe Podemos contar con unha Abogada de attac(Liliana)que está na denucia 15m para Rodrigo Rato e está disposta a colaborar con nos no que faga falla mostrou interes,e ten bos contactos na xudicatura.

 

A PLATAFORMA NA ACTUALIDADE:

Despois do verán a plataforma sofreu un pequeño baixón.Niste momento tentamos darlle vitalidade con proxectos concretos e abrila a cidadanía.

Nesta intención de apertura,proponse unha segunda xuntanza para o mes de xaneiro coas plataformas de afectados por as preferentes e coas plataformas Stop Desafiuzamentos existentes no territorio galego.Explicariaselle o acordado hoxe nesta xuntanza e consensuarianse liñas de acción común.

Nunha terceira xuntanza tratariase de abrila a forzas políticas e a Alianza social Galega ,coa idea última de poder exercer o control dos aforros pola cidadanía.

E urxente deseñar un plan de ación e comezalo a executar xa que a caixa xa pasou a ser controlada o 100% por o FROB e e breve será vendida a un banco privado posiblemente Santander ou BBVA e prevese que a un precio simbólico de un euro, ou algo semellante ,como se fixo coa CAM.Ante esto os cidadáns galegos debemos ter artellada una respota en varias frontes.

Debes dar esta resposta pois un pobo que non é dono do seu aforro deixa de ser dono do seu destiño.

 

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

PLATAFOMA POLA BANCA PÚBLICA

 XUNTANZAS:

1ª-Toma de contacto e deseño basico das accións.

2ª- Apertura as outras platafomas de afecatdos por as preferentes e Stop Desafiuzamentos.(estudiar convidar a forzas polítícas e sindicales). Mirar de abrila a outras organizacións de Finanzas éticas.

Explcación das intencións da PBP e deseño de accións e estratexias comúns.Avisar a membros de asembleas 15m.

3ª- Fase de apertura a scociedade(Alinza Social Galega) e presentación mediática.(posible declaración solemne contra os exdirectivos e algúnha forza política,por levaren a quebra as caixas de aforro que levan existindo 170 anos).

DENUNCIAS:

Obxetivo das mesmas(conseguir unha verdadeira auditoría das caixas de aforro e que os responsables paguen por a sua quebra):

-afectados por participacións preferentes e debeda subordinada.

1)creación de grupo de traballo composto por abogados e economista. Quén se encarga?:(coordinador) tamen entre os dosu grupos. Deseño da estratexia e organización da mesma.

-contra as excúpilas directivas e consellos de administración.

1)creación de grupo de traballo composto por abogados e economista. Quén se encarga?:(coordinador)tamen entre os dosu grupos. Deseño da estratexia e organización da mesma.

ALTERNATIVAS:

-Alternativas a corto plazo:

0)Tentar frear a privaticación.¿Cómo?

1)Migración de clientes a Caixa Rural Galega.Esta caixa aumenntou a clientela un 10%no ano 2011 suponse que moitos son clientes de NCG. Proponse( xa se comezou a recadar contactos) facer unha lsita de contactos con teléfonos e correos de impositores desta caixa dispostos a asemblerase. Miguel Quinteiro quedou en conseguir os estatutos de Caixa Rural Galega. Esta asemblea de aforradores permitirianos facer un grupo de presión organizado con voz e voto no consello de administración ou no organo que proceda.

-Facer listas de contacto en todo territorio.(buscar coorrdinador por provincia)

-No mes de febreiro ou marzo organizar unha asemblea de aforradores.

2)Finanzas éticas Coo57,Fiare,O Peto,Triodos Bank. Contacto con estas organizacións ,busqueda de proxectos en común.

3)Redacción da declaración solemne(abrir documentocolaborativo en rede). Estudar unha gran manifeestación para convocala no momento que se anuncie a venda a banca privada

Alternativas a medio plazo:

Creación de un sistema de aforro basado no control directo do mesmo por os impositores.Abandoar a idea de control político diste sistema de aforro.

Será deseñado nun grupo de traballo composto por expertos en banca pública, finnzas éticas e por xente do común.Tamén deberían participar todo tipo de organizacións incluido sindicatos e forzas políticas,sempre que a sua partición sexa horizontal e non por cuotas de poder ou na procura do control do sitema.

-Organización do Grupo de traballo.

FINANCIAMENTO:

-Das denuncias afectados preferentes e cupulas directivas e financiamento en xeral.

-Apertura de conta ,adqusición de fondos en rede.Outros metodos (Presentación e control de facturas).

-Grupo de traballo de financiación.

TRABALLO ENREDE:

-Usar documentos colaborativos.

DIFUSIÓN EN REDE E OUTROS METODOS DE DIFUSIÓN:

-Twiter.

-Facebook.(Roberto ).Hai máis persoas actualizando(con claves).

-Web//Blog.(Roberto).Hai máis persoas actualizando(con claves).

-¿¿Seguimos coa mesma lista de correos??.

-¿¿Relación cos medios??

Os comentários estão desativados.