Acta da asemblea do 1/12/2011

Na Asemblea celebrada o día 1 de decembro de 2011 acadáronse os seguintes consensos:

– Deuse o visto bo e aprobación do MANIFESTO CONTRA A BANCA.

–  Consenso acerca de que o material informativo que figura nun documento pubricado neste mesmo blogue e en facebook  “CAIXAS DE AFORRO DE GALICIA” (seguide os LINKs ao final da entrada) forme parte da campaña informativa sobor as accións que se preven celebrar contra a banca.

LINK- 1

LINK 2

O cartel elaborado pola deseñadora Idoia,  será o que se utilice nestas accións. imprimiranse copias en branco e negro.

Mantense a data do 10 de decembro para o inicio da campaña prevista contra a banca, coa salvedade de que os trípticos non estiveran dispoñibles nesa data.  No caso de darse esta excepcionalidade, a campaña comezará no momento en que os trípticos comezaranse a repartir no momento no que se reciban da imprenta como é habitual.

Lémbrase que a campaña de recolllida de firmas para esixir o procesamento dos responsables do desatre das Caixas, estén listos para levalos ao foro galego do 17 de decembro.

Péchase a asemblea

 

Os comentários estão desativados.