Primeiros pasos da lei de transparencia

Dende o día de hoxe comeza a aplicarse a contagotas oa lei de transparencia aprobada por congreso e senado para facer pública a declaracion da renda e bens patrimoniais dos congresistas e senadores españois.

ANUNCIO

Un dos primeiros en dar o paso e por o descuberto as suas contas foi o senador por  Galicia Manuel Fraga. LINK

Para coñecer o patrimonio dos senadores deberedes entrar na paxina web do congreso e consultar os datos en cada unha das fichas de cada senador/a (non todas as fichas están actualizadas):

Listado de senadore/as

No caso do congreso podedes ver que está anunciada a aplicación desta directiva no apartado “Notas de prensa” coa fecha sinalada

LINK O CONGRESO

Podedes consultar o listado de congresistas e en cadansua ficha podedes ver as suas declaracións de bens.

LISTADO DE CONGRESISTAS

 

Os comentários estão desativados.