Acta da asamblea 15M Ourense do día 1/09

(GALLEGO)—————————————————————————–

Se lee o acta do día anterior.

–          1. Componentes do GRUPO DE TRABALLO que tivo lugar onte, propón informar sobre a organización do encontro foral galego en Ourense.

–          2. Se propón invitar aos representantes provinciais de Senado e Congreso en Madrid, a que veñan a responder as nosas preguntas, e explicarnos porque apoian ese cambio na constitución.

–          3. Seguindo os puntos do acta anterior, se propón tratar una vez mais o tema da financiación do 15M Ourense, xa que precisan una decisión, tras varios grupos de traballos transcurridos debatindo esto sin lograr consensos.

–          4. Se propón que se colabore no envío masivo de e-mails aos membros do Senado e do Congreso, solicitando un referéndum.

DESENVOLVEMENTO

3) Se abre un debate, que se remata por emplazar ao MARTES, as 20.30 en grupo de traballo.

– Fala sobre a “expansión da información”, (información Vs. Perde-lo tempo), e recomenda financiarse, e aproveitar as ofertas da copistería COPY PLAZA; trae un fanzine a dois caras e cor de exemplo do que se pode lograr con baixo presuposto.

– Unha moza di que podíamos empezar a pouco, por petos nos bares de confianza, ver – vendo se funciona, e preparar despois o merchandising. Aproveitar e por información e consignas nos petos. Propónse tamén facer un comunicado ao pobo, indicando estas intencións, cos obxectivos claros e pactados do 15 M.

– Fala unha persoa e propón Auto financiación; por un peto no medio da asamblea, e que se vaia enchendo de a pouco. Despois, se hai cartos, facemos o merchandising e puntos de información.

– Fala outra persoa que propón facer una colecta en forma de acción, así que se reúnen uns cartos, e se nomean dous TESOREIROS que se presentan voluntariamente, Roberto e Lorena.

 

1)      O Encuentro Foral se celebrará o primeiro fin de semana de outubro. Se pensa faxer na praza ou podería ser no Centro Cívico se chovera. Lanzarase a actividade en N-1 para que todos os colaboradores podan participar nas tarefas de organización; se empraza a un novo Grupo de Traballo para o MÉRCORES esta semana.

–          Se propón levar café e té para a mañana (a xente chega despois de viaxar e madrugar).

–          Elaboración da orde do día a tratar.

–          Actividade concerto para a noite.

–          Elaboración de comida.

2)      Se abre debate sobre cómo invitar a estes representantes da rexión para que nos expliquen porqué acceden a esta reforma constitucional. Se debate sobre o procedemento;

–          Invitalos por correo postal, e logo por Nota de prensa, indicando a data, hora e lugar onde poden ir a encontrarse con nos.

–          Un primeiro contacto telefónico, e se no aceptan podemos ofrecer enviar una batería de preguntas e que respondan por e-mail.

–          Decídese empezar por facer un borrador da invitación, para aprobalo mais adiante, na maior brevedade, por ser un tema de actualidade.

–          Colgaráse a tarefa en N-1, ou a farán entre Martiño e Lorena.

FIN DA ASEMBLEA

(CASTELLANO)——————————————————————————

– Se lee el acta del día anterior.
– 1. Componentes del GRUPO DE TRABAJO que tuvo lugar ayer, propone informar sobre la organización del encuentro foral gallego enOurense.
– 2. Se propone invitar los representantes provinciales de Senado y Congreso en Madrid, a que vengan a responder nuestras preguntas, y explicarnos porque apoyan ese cambio en la constitución.
– 3. Siguiendo los puntos del acta anterior, si propone tratar una vez mas el tema de la financiación del 15 M Ourense, ya que precisan una decisión, tras varios grupos de trabajos transcurridosdebatindo esto sin lograr consensos.
– 4. Se propone que se colabore en el envío masivo de Emails a los miembros del Senado y del Congreso, solicitando un referéndum.

DESARROLLO
3) Se abre un debate, que se termina por emplazar al MARTES, las 20.30 en grupo de trabajo.
– Se habla sobre la “expansión de la información”, (información Vs. Perder el tiempo), y recomienda financiarse, y que aproveche las ofertas de la copistería COPY PLAZA; trae un fanzine a dois caras y color de ejemplo del que se puede lograr con bajo presupuesto.
– Una chica dice que podía empezármelos a poco, por bolsillos en los bares de confianza, ver – viendo se funciona, y preparar después elmerchandising. Aprovechar y por información y consignas en los bolsillos. Propónse también hacer uno comunicado al pueblo, indicando estas intenciones, con los objetivos claros y pactados del 15 M
– Habla una persona y propone Auto financiación; por un bolsillo en medio de la asamblea, y que se vaya llenando de a poco. Después, si hay cuartos, hacemos el merchandising y puntos de información.
– Una persona propone hacer una colecta en forma de acción, así que se reúnen unos cuartos, y se nombran dos TESOREIROS que se presentan voluntariamente, Roberto y Lorena.

 

1) El Encuentro Foral se celebrará el primer fin de semana de octubre. Se piensa faxer en la plaza o podría ser en el Centro Cívico sí había llovido. Se lanzará la actividad en N-1 para que todos los colaboradores podan participar en las tareas de organización; se emplaza a un nuevo Grupo de trabajo para el MIÉRCOLES esta semana.

– Se propone llevar café y té para la mañana (la gente llega después de viajar y madrugar).

– Elaboración de la orden del día a tratar.

– Actividad concierto para la noche.

– Elaboración de comida.

2) Si abre debate sobre cómo invitar a estos representantes de la región para que nos expliquen porqué acceden a esta reforma constitucional. Se debate sobre el procedimiento;

– Invitarlos por correo postal, y luego por Nota de prensa, indicando la cascada, hora y lugar donde pueden ir a encontrarse con en los.

– Un primer contacto telefónico, y si en el aceptan podemos ofrecer enviar una batería de preguntas y que respondan por e-mail.

– Se decide empezar por hacer un borrador de la invitación, para aprobarlo mas adelante, en la mayor brevedade, por ser un tema de actualidad.

– Se colgará la tarea en N-1, y la harán entre Martiño y Lorena.
FIN DE LA ASAMBLEA

Os comentários estão desativados.