GT Sanidad – Rescate de Ribera Salud

Ao igual que ocurrio en Inglaterra, onde o goberno se viu obrigado a rescatar a un dos principais bancos propietarios de hospitais privatizados mediante o modelo PFI, o Royal Bank of Scotland (RBS)inyectandole preto de 30.000 millóns de €, no estado español agora tócalle á CAM (Caixa de Aforros do Mediterraneo), unha das integrantes da UTE propietaria de todos os hospitais privatizados da Comunidade Valenciana (Alzira, Torrevieja, Denia, Manises e Elche), da sociedade Erescanner Salud, que xestiona o servizo de Resonancias Magnéticas na devandita comunidade e na de Madrid xestiona o hospital de Torrejón e a sociedade BR Saúde, xestora do servizo do laboratorio central de San Sebastián dos Reis. No caso español, o Banco de España inxectase preto de 6.000 millóns de € para garantir “a liquidez” da caixa.

Dende #acampadaourense entendemos que o diñeiro publico sedeberia utilizar para rescatar os hospitais privatizados e integralos no Sistema Nacional de Saúde e non xogar co noso diñeiro para reflotar negocios privados e tememos que se repita o modelo en Galicia coa xestión privada do servizo público de saúde.

NOTICIAS      —————————————————————————

Al igual que ocurrio en Inglaterra, donde el gobierno se vio obligado a rescatar a uno de los principales bancos propietarios de hospitales privatizados mediante el modelo PFI, el Royal Bank of Scotland (RBS) inyectandole cerca de 30.000 millones de €, en el estado español ahora le toca a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterraneo), una de las integrantes de la UTE propietaria de todos los hospitales privatizados de la Comunidad Valenciana (Alzira, Torrevieja, Denia, Manises y Elche), de la sociedad Erescanner Salud, que gestiona el servicio de Resonancias Magnéticas en dicha comunidad y en la de Madrid gestiona el hospital de Torrejón y  la sociedad BR Salud, gestora del servicio del laboratorio central de San Sebastián de los Reyes. En el caso español, el Banco de España inyectara cerca de 6.000 millones de € para garantizar “la liquidez” de la caja.

Desde #acampadaourense entendemos que el dinero publico se deberia utilizar para rescatar los hospitales privatizados e integrarlos en el Sistema Nacional de Salud y no jugar con nuestro dinero para reflotar negocios privados y tememos que se repita el modelo en Galicia con la gestión privada del servicio público de salud.Os comentários estão desativados.