Orde do día para a asemblea do xoves 21-07-2011

 

Orde do día para a asemblea do xoves 21-07-2011

1. Tema sanidade pública, intentarase buscar dúas persoas encargadas do tema que serán as que participarán no grupo de traballo pertinente de Madrid, entre todos tratara de solicitar información apropiada para que estes membros deas arrastren.

2. Recordatorio de levar follas de firmas a Madrid (mínimo 3 por persoa).

3. Recordar charlas previstas tanto a de AcampadaOurense enAllariz o día 29 de Xullo, coma a charla acerca do conflito saharauí e posterior cerimonia do Té o mércores día 27 de Xullo.

4. Tratar de ver como están de prearadas as charlas pola nosa banda ever se o hai que dar uns últimos retoques.

5. Concretar vehículos, pasaxeiros e horarios para a partida cara Madrid.

——————————————————————————————–

Orden del día para la asamblea del jueves 21-07-2011

1. Tema sanidad pública, se intentará buscar a dos personas encargadas del tema que serán las que participarán en el grupo de trabajo pertinente de Madrid, entre todos había tratado de recabarinformación apropiada para que estos miembros des arrollen.

2. Recordatorio de llevar hojas de firmas a Madrid (mínimo 3 por persona).

3. Recordar charlas previstas tanto la de AcampadaOurense enAllariz el día 29 de Julio, como la charla acerca del conflicto saharauiy posterior ceremonia del Té el miércoles día 27 de Xullo.

4. Tratar de ver como están de preparadas las charlas por nuestra parte ever si le hay qué dar unos últimos retoques.

5. Concretar vehículos, pasajeros y horarios para la partida cara Madrid.


 

Os comentários estão desativados.