Manifesto en solidariedade co pobo grego

GALEGO

Dende o 15M decidimos manifestarnos en todas as ciudades galegas para amosar a nosa solidariedade co Pobo Grego.

Asistimos ao resultado de políticas neoliberais que levaron a que un país soberano reciba ordes do F.M.I ou da U.E. É dicir, Grecia non ten goberno e quen está pagando as consecuencias destes recortes son os cidadáns gregos.

Axustes, despedimentos, privatizacións… A mesma fórmula que se aplicou noutros países, Arxentina, e que terminaron coa quebra do sistema financeiro.

Aos estafados impónselles un axuste e o recorte dos seus dereitos mentres que aos culpables se lles axuda con fondos públicos ou da U.E.

Oitenta mil persoas rodearon o parlamento grego cando se aprobaron as últimas medidas impostas polo F.M.I. e a U.E. para recibir o segundo plan de axuste. A pesar do clamor popular, o parlamento grego fixo o que lle mandaron.

Ante esta situación só podemos reafirmar a nosa solidariedade co pobo grego. O seu presente pode ser o noso futuro.

Por todo isto non podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos estar preparados e organizados. Os indignados seguimos na rúa, porque aquí aínda queda moito por facer e é imprescindible cambiar o rumbo da historia.

¡Viva o pobo grego!

Ourense, 15 de xullo de 2011

CASTELLANO

Desde el 15M hemos decidido manifestarnos en todas las ciudades gallegas para mostrar nuestra solidaridad con el Pueblo Griego.

Asistimos al resultado de políticas neoliberales que han llevado a que un país soberano reciba órdenes del F.M.I o de la U.E. Es decir, Grecia no tiene gobierno y quien está pagando las consecuencias de estos recortes son los ciudadanos griegos.

Ajustes, despidos, privatizaciones… La misma fórmula que se aplicó en otros países, Argentina, y que terminaron con la quiebra del sistema financiero.

A los estafados se les impone un ajuste y el recorte de sus derechos mientras que a los culpables se los ayuda con fondos públicos o de la U.E.

Ochenta mil personas rodearon el parlamento griego cuando se aprobaron las últimas medidas impuestas por el F.M.I. y la U.E. para recibir el segundo plan de ajuste. A pesar del clamor popular, el parlamento griego hizo lo que le habían mandado.

Ante esta situación solo podemos reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo griego. Su presente puede ser nuestro futuro.

Por todo esto no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos estar preparados y organizados. Los indignados seguimos en la calle, porque aquí todavía queda mucho por hacer y es imprescindible cambiar el rumbo de la historia.

¡Viva el pueblo griego!

Ourense, 15 de julio de 2011


 

Os comentários estão desativados.