GT Acta grupo de traballo 11/07/2011

Acta Grupo de Traballo 11/07/2011

  • Queda aprobada por consenso a organización dunha concentración en apoio o Pobo grego o venres 15 de xullo ás 20h na praza Maior de Ourense. Esta concentración está organizada a nivel galego.
  • Apróbase por consenso o modelo de camisola e comezarase a buscar orzamentos durante os sucesivos días.

 • Apróbase a creación de chapas.
 • Plantéxase a necesidade de creación de carteis para difundir a programación de vindeiras actividades. Faranse e comezarase mañá pola mañá a repartilos pola cidade.
 • Tema Bus MarchaPopularIndignada. Plantéxase a posibilidade de se poñer en contacto coas cidades de paso do bus para recoller xente que queira vir.
  • Acórdase vender os billetes na praza Maior até o día 18, fin de reservas e compras. Para reservar billete ata ese día utilizaranse os correos: acampadaourense@gmail.com e acampadaourense.logistica@gmail.com
  • Voluntarios para tesoureiros: 2 persoas
  • Necesidade de facerse cun talonario para vender os billetes.
  • Plantéxase a volta da viaxe o domingo ás 15h para así chegar a Ourense a última hora do día.

Dase por finalizada a reunión.

 

Acta Grupo de Trabajo   11/07/2011

 • Queda aprobada por consenso la organización de una concentración en apoyo al pueblo griego el viernes 15 de julio a las 20h en la plaza Mayor de Ourense. Esta concentración está organizada a nivel gallego.
 • Se aprueba por consenso el modelo de casmiseta y se comenzará a buscar presupuestos durante los días sucesivos.
 • Se aprueba la creación de chapas.
 • Se plantea la necesidad de creación de carteles para difundir la programación de actividades que vienen. Se hará y se comenzará mañana por la mañana a repartirlos por la ciudad.
 • Tema Bus MarchaPopularIndignada. Se plantea la posibilidad de ponerse en contacto con las ciudades de paso del bus para recoger gente que quiera venir.
  • Se acuerda vender los billetes en la plaza Mayor hasta el día 18, fin de reservas y compras. Para reservar billete hasta ese día se utilizaran los correos: acampadaourense@gmail.com y acampadaourense.logistica@gmail.com
  • Voluntarios para tesoreros: 2 persoas
  • Necesidad de hacerse con un talonario para vender los billetes.
  • Se plantea la vuelta del viaje el domingo a las 15h para así llegar a Ourense a última hora del día.

Se da por finalizada la reunión.

 

Os comentários estão desativados.