¿Quenes somos?

GALEGO

Somos moitos, xoves, menos xóves, nen@s e maiores, con traballo, parados, estudantes, xubilados, con un nexo en común: estamos INDIGNADOS, por un sistema que premia a corrupción dos que máis teñen, e aplasta o futuro de millóns de persoas.
Únenos a liberdade de decisión, a solidariedade, a empatía e a necesidade dun cambio de verdade.
Protestamos polo deterioro económica do país, o desemprego, os recortes de soldos,  pensións e prestacións sociais, as incesantes subidas nas subministracións enerxéticas, o encarecemento e o deterioro dos servizos públicos,  os insultantes privilexios da elite económica e política cando o cidadán medio vive moi preto da bancarrota, o descrédito das Institucións do Estado e as entidades financeiras, a corrupción dos cargos públicos condeados xudicialmente, e en definitiva toda a INXUSTIZA SOCIAL que sufrimos sen exercer sequera o lexítimo dereito a queixarnos.
Queremos que se escoite a voz do pobo.
Propomos, un cambio radical na forma de xestionar o mundo, onde sexa o pobo o que decida.
Propomos un control sobre os Mercados e a Banca, para que non poidan acaparar os recursos de todos.
Propomos devolver a dignidade ao ser humano, e valorar o esforzo real que cada un inviste no benestar de todos.
**Destacado: para poder chegar a toda a poboación tal e como é a nosa intención, nas asembleas contamos cun intérprete de linguaxe de signos**

CASTELLANO

Somos muchos, jóvenes, menos jóvenes, niños y mayores, con trabajo, parados, estudiantes, jubilados, con un nexo en común estamos INDIGNADOS, por un sistema que premia la corrupción de los que más tienen, y aplasta el futuro de millones de personas.
Nos une la libertad de decisión, la solidaridad, la empatía, la necesidad de un cambio de verdad.
Protestamos por el deterioro económico del país, el desempleo, los recortes de sueldos pensiones y prestaciones sociales, la incesantes subidas en los suministros energéticos, el encarecimiento y el deterioro de los servicios públicos, los insultantes privilegios de la élite económica y política cuando el ciudadano medio vive muy cerca de la bancarrota, el descrédito de las Instituciones del Estado y las entidades financieras, la corrupción de los cargos públicos condenados judicialmente, y en definitiva toda la INJUSTICIA SOCIAL que sufrimos sin ejercer siquiera el legítimo derecho a quejarnos.
Queremos que se escuche la voz del pueblo.
Proponemos, un cambio radical en la forma de gestionar el mundo, donde sea el pueblo el que decida.
Proponemos un control sobre los Mercados y la Banca, para que no puedan acaparar
los recursos de todos.
Proponemos devolver la dignidad al ser humano, y valorar el esfuerzo real que cada uno invierte en el bienestar de todos.
**Destacado: para poder llegar a toda la población tal y como es nuestra intención, en las asambleas contamos con un intérprete de lenguaje de signos**